Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorena (OOG)

 

29 partaidek osatzen dute. Horietatik 15 gurasoen ordezkariak dira, bat Udalarena eta 13 irakaslegoarenak (Zuzendaritza taldea barne). Eskolako Zuzendaria eta Idazkaria, Eskola Kontseiluko Lehendakari eta Idazkaria (abotzarekin baina botorik gabe) dira hurrenez hurren. Berton hartutako erabakiak behin betirakoak dira.

 

OOG barnean ondorengo batzordeek egiten dute lan:

 

BATZORDE  IRAUNKORRA:

Bere zeregina premiazko arazoei irtenbidea ematea da.


BATZORDE  EKONOMIKOA:

Batzorde hau diru kontuetaz arduratzen da.


ELKARBIZITZA BATZORDEA—BEHATOKIA:

Ikasketa prozesuan sortzen diren beharrak bideratzea izango litzateke batzorde honen helburua.


JANTOKI BATZORDEA:

Jantoki zerbitzua gainberatzen duen arduraduna da.


KIROL BATZORDEA:

Kirol arlotaz eta sortu liteken gaietaz arduratzen da.